Institucion i Pavarur, Autonom dhe i Qëndrueshëm

Fokus ekskluziv në efiçencën e energjisë

Qasje gjithëpërfshirëse

Avancimi i Efiçiencës së Energjisë përmes Veprimit

Në FKEE, ne jemi të përkushtuar për të avancuar efiçencën e energjisë përmes një sërë programesh dhe iniciativash. Ne ofrojmë financim dhe asistencë teknike për të mbështetur projektet e efiçiencës së energjisë, për të kryer auditime të energjisë për të identifikuar fushat e përmirësimit dhe për të zhvilluar dhe zbatuar politika dhe standarde të efiçencës së energjisë.

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë

Partneritet dhe menaxhim profesional
në implementim të masave të efiçiencës

Financim i projekteve komunale

FKEE ka mundësuar implementimin e masave të efiçiencës në energji, në objekte publike në të gjitha komunat e Republikës së ...

Sektori rezidencial

FKEE po ofron subvencionimin me vlerën më të madhe deri më tani në Republikën e Kosovës, për pronarët e shtëpive individuale. Përmes projektit “ZBATIMI I ...

Ndërtesat e banimit social

FKEE do të realizojë implementimin e masave të efiçiencës në ndërtesat e banimit social, me 90% të financimit të këtij projekti. Janë 19 komuna me 29 ...

Partneriteti me donatorët

FKEE e ka të mundur implementimin e projekteve, falë donatorëve siç është Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore. Bashkëpunimi i ngushtë ...

KUSH JEMI NE

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE)

(FKEE) është subjekt juridik jofitimprurës i pavarur, autonom dhe i qëndrueshëm që është themeluar nga Republika e Kosovës për të promovuar efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e energjisë në vend. Misioni ynë është të përmirësojmë efikasitetin e energjisë dhe të reduktojmë konsumin e energjisë në ndërtesa dhe objekte, duke promovuar gjithashtu praktika të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin.
Kursimet e Energjisë
Kursimet e energjisë të arritura kundrejt një objektivi, siç është qëllimi për të reduktuar konsumin e energjisë në ndërtesa me 20% deri në vitin 2025 60%
Projekte të përfunduara
Rinovimet e përfunduara kundër një objektivi, siç është një objektiv për të rinovuar 1000 ndërtesa deri në vitin 2025 82%
Projekte në proces
Partneritetet e krijuara kundër një objektivi, të tillë si qëllimi për të krijuar 50 partneritete me agjencitë qeveritare, OJQ-të dhe partnerët e sektorit privat deri në vitin 2025 18%

Na kontaktoni për të mësuar më shumë
rreth programeve dhe iniciativave tona

Ndërtimi i një të ardhmeje më të ndritshme me efiçencë të energjisë

2100

Para-aprovime te lëshuara për subvencionim të masave të efiçencës në shtëpi individuale

  • Izolim i jashtëm i shtëpisë
  • Izolim i kulmit
  • Ndërrim i dyerve dhe dritarëve

86

Projekte në objekte publike komunale

Sigurim i komforit në shkolla, qendra të mjekësisë familjare dhe objekte tjera komunale