Nezavisnost i autonomija

Ekskluzivni fokus na energetsku efikasnost

Sveobuhvatan pristup

Napredovanje energetske efikasnosti kroz akciju

U FKEE smo posvećeni unapređenju energetske efikasnosti kroz različite programe i inicijative. Obezbeđujemo finansiranje i tehničku pomoć za podršku projektima energetske efikasnosti, sprovodimo energetske revizije kako bismo identifikovali oblasti unapređenja i razvili i primenili politiku i standarde energetske efikasnosti.

Kosovski fond za energetsku efikasnost

Partnerstvo i profesionalno upravljanje
u sprovođenju mera efikasnosti

Finansiranje opštinskih projekata

FKEE je omogućio sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim objektima u svim opštinama Republike Kosovo. Kroz finansiranje ...

Stambeni sektor

FKEE nudi najveće subvencije do sada u Republici Kosovo za pojedinačne vlasnike kuća. Kroz projekat "IMPLEMENTACIJA MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Zgrade socijalnog stanovanja

FKEE će sprovesti mere energetske efikasnosti u zgradama socijalnog stanovanja, sa 90 odsto sredstava projekta. Devetnaest opština sa 29 ...

Partnerstvo sa donatorima

FKEE je omogućio implementaciju projekata preko donatora kao što su Evropska unija i Svetska banka. Bliska saradnja sa Vladom Republike Kosovo

Ko smo mi

Kosovski fond za energetsku efikasnost

(FKEE) je nezavisno, autonomno i održivo pravno lice koje je osnovala Republika Kosovo radi promovisanja energetske efikasnosti i održivosti u zemlji. Naša misija je da poboljšamo energetsku efikasnost i smanjimo potrošnju energije u zgradama i objektima, istovremeno promovišući održive i ekološki prihvatljive prakse.
Ušteda energije
Ušteda energije ostvarena ka cilju, kao što je cilj da se smanji potrošnja energije u zgradama za 20% do 2025 60%
Dovršeni projekti
Renoviranje završeno prema cilju, kao što je cilj renoviranja 1000 objekata do 2025 godine. 82%
Projekti u procesu
Partnerstva uspostavljena ka cilju, kao što je cilj stvaranja 50 partnerstava sa vladinim agencijama, nevladinim organizacijama i partnerima u privatnom sektoru do 2025.. 18%

Kontaktirajte nas da biste saznali više
o našim programima i inicijativama.

Novosti i aktivnosti

Najnovije vesti

Izgradnja svetlije budućnosti sa energetskom efikasnošću

2100

Izdata odobrenja za subvencionisanje mera energetske efikasnosti u pojedinačnim domovima.

  • Spoljna izolacija kuč
  • Krovna izolacija.
  • Zamena vrata i prozora.

86

Projekti u opštinskim javnim objektima.

Obezbeđivanje komfora u školama, porodičnim zdravstvenim centrima i drugim opštinskim objektima.