Të martën kanë përfunduar punimet në zbatimin e masave të efiçiencës në SHFMU “Rilindja” në Çifllak të Rahovecit.
Me mbështetjen e Bashkimit Evropian, Bankës Botërore dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë në këtë shkollë është bërë termoizolimi i mbështjellësit të jashtëm, ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme, instalimi i kaldasë me pelet dhe përmirësimi i rrjetit ekzistues të ngrohjes, vendosja e ndriçimit efiçient-LED.
Drejtori menaxhues i FKEE, Driton Hetemi, tha se janë të përkushtuar që të kontribuojnë për një të ardhme të qëndrueshme përmes implementimit të masave të efiçiencës së energjisë.
Janë edhe tetë objekte të tjera shkollore në komunën e Rahovecit, në të cilat po zbatohen masat e efiçiencës së energjisë, të cilat janë investim mbi 1 milion e 140 mijë euro.

Driton Hetemi është drejtori i ri menaxhues i Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.

Hetemi ka përvojë të dëshmuar në menaxhim dhe zbatim të projekteve, duke mbajtur pozita menaxhuese për mbi një dekadë. Për 16 vjet me radhë, ka ndërtuar ekspertizë në banka dhe financa, zhvillimin e produkteve, menaxhimin e projekteve, përpunimin e të dhënave, menaxhimin e risqeve, zhvillimin e biznesit dhe relacioneve me publikun.

Studimet universitare, Hetemi i ka përfunduar në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, në drejtimin Administrim Biznesi, ndërsa ka marrë titullin MBA në Menaxhment të Përgjithshëm në Universitetin e Sheffield-it, nga City College në Greqi. Krahas studimeve, Hetemi ka edhe një mori trajnimesh nga institucione kredibile vendase dhe ndërkombëtare, me fokus në menaxhim të burimeve njerëzore, menaxhim të mjedisit dhe financa.  

Aktualisht është edhe anëtar i Bordit të Transmetuesit Publik të Republikës së Kosovës (RTK).

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë njofton qytetarët e Republikës së Kosovës se është mbyllur aplikimi për thirrjen publike “Zbatimi i Masave të Efiçiencës së Energjisë për Shtëpitë Individuale të Banimit”.

Mbyllja e parakohshme është rezultat i pranimit të mbi 2000 aplikimeve, të cilat përmbushin buxhetin e destinuar për subvencionim të masave, izolim të mureve, kulmit dhe ndërrim të dyerve e dritareve të jashtme, deri në 45% të shumës (5% bonus për shtëpitë që janë pronë e gruas ose bashkëpronësi e çiftit) duke mos kaluar kufirin maksimal 5500 euro.

Ju rikujtojmë se aplikacionet kanë filluar të shqyrtohen sipas radhës të arritjes së tyre dhe tashmë janë dorëzuar edhe letrat e para të para-aprovimit. Të gjithë ata që pranojnë këtë dokument, duhet të ndjekin edhe më tutje rregullat e parapara në thirrjen publike (Thirrja Publike) deri në përfundim të procesit kur edhe marrin paratë. 

Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA – Pako për Mbështetjen e Energjisë, i aranzhuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, të hënën (07.08.2023) ka shënuar fillimin e implementimit të projektit “Zbatimi i Masave të Efiçiencës së Energjisë për Shtëpitë Individuale të Banimit”. Përmes një buxheti prej 10 milionë euro, qytetarët do të subvencionohen deri 45% për implementimin e masave efiçiente si: termoizolim të mureve të jashtme dhe të kulmit, ndërrim të dyerve dhe dritareve.

Anëtarja e Bordit të FKEE, Nora Arifi, njoftoi të pranishmit se një bonus shtesë prej 5%, duke e rritur kështu subvencionin në 50%, do të jepet nëse prona është në bashkëpronësi të bashkëshortëve ose nëse gruaja është pronare e shtëpisë. Arifi falënderoi Bashkimin Evropian për financimin e projektit përmes Qeverisë së Republikës së Kosovës si dhe Ministrinë e Ekonomisë për mbështetjen e vazhdueshme.

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli tha se është e lumtur që po fillon një projekt i cili do të ndikojë në zvogëlimin e faturave të energjisë për qytetarët.

Përfaqësuesi i Zyrës së Bashkimit Evropian, Alessandro Bianciardi, tha se mbeten të përkushtuar për të mbështetur Kosovën në rrugën drejt energjisë së mirë dhe të pastër.

Kushtet e aplikimit  janë që shtëpia të jetë e banueshme, në 21 nga 24 muajt e fundit, me konsum të energjisë elektrike minimum 250 kWh /muajsi dhe nëse shtëpia nuk ka izolim termik apo është pjesërisht e izoluar.

Shuma e kufizuar e subvencionimit është 5,500 euro.

Aplikimi bëhet përmes platformës e-Kosova, nga data 8 gusht 2023.

Drejtori Menaxhues i KEEF z. Admir Shala në takimin e zhvilluar me Kryetaren e Kuvendit të Republikës së Kosovës znj. Vjosa Osmani dhe Zëvendës Presidentja znj. Arbërie Nagavci informoi për punën, projektet dhe planet e KEEF.

Znj. Osmani shprehu gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetjen e saj për Fondin e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë. Pas komunave, interesimi për mbështetje është shprehur edhe institucioni më i lartë në vendin tonë, duke dëshmuar se Kosova është e përkushtuar për ruajtjen e energjisë dhe mjedisit.

Ndërtesa e Komunës dhe Qendra e Kulturës Adem Jashari në Istog janë projektet e radhës që do të përfitojnë nga pakoja e tretë e investimeve në masat e efiçiencës së energjisë nga Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.

Masat që do të zbatohen në këto dy objekte përfshijnë: termoizolimin e mbështjellësit të ndërtesës (termoizolimi i mureve, izolimi efikas i dritareve dhe çatisë), zëvendësimi i bojlerit ekzistues me atë efikas, pastrimi i rrjetit të tubacioneve, instalimi i valvola termostatike dinamike që sigurojnë temperaturat e brendshme sipas normave të kërkuara, si dhe punimet elektrike që përfshijnë ndryshimin e trupave të ndriçimit joefikas në efiçent (LED). Këto investime kapin vlerën mbi 580 mijë euro dhe synohet që përmes tyre të kursehen rreth 370 MWh në vit ose rreth 60% e konsumit total të këtyre dy objekteve, ndërsa punimet pritet të përfundojnë brenda këtij viti.

Falënderojmë komunën e Istogut për bashkëpunimin, si dhe donatorët tanë: Zyrën e BE-së në Kosovë, Bankën Botërore dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës për mbështetjen dhe financimin e tyre.

Pas nënshkrimit të marrëveshjeve për shërbime energjetike me komunat përfituese nga pakoja e re investive, Drejtori Menaxhues i Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë z. Ahmet Ismaili dhe Kryetari i Komunës së Malishevës z. Ekrem Kastrati kanë nënshkruar katër (4) shërbime energjetike. Marrëveshjet për katër (4) objekte të komunës së Malishevës.

“Habib Zogaj” Salla e Sporteve dhe tre shkolla; “Ibrahim Mazreku” në Malishevë, “Lasgush Poradeci” në Kijevë dhe “Labinot Krasniqi” në Mirushë janë objektet në të cilat do të zbatohen masat e nevojshme të efikasitetit. Kostoja e investimeve për këto projekte kap shifrën prej 1 milion euro, ndërsa nga këto investime të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë pritet që të përfitojnë drejtpërdrejt 1262 persona.

South Mitrovica is the next municipality benefiting from the third package of investments from the Kosovo Energy Efficiency Fund. In a joint meeting in the premises of the Municipality, the Managing Director of KEEF Mr. Ahmet Ismaili and the Mayor of the Municipality of Mitrovica Mr. Bedri Hamza signed the energy services agreements for four (4) beneficiary facilities:Cultural Center “Rexhep Mitrovica”, “Skënderbeu” Primary School in Vaganicë, the Family Medicine Center in the village of Bare and the Family Medicine Center in the village of Bajgorë.

Investimet përfshijnë masat e plota të paketës së efiçencës (izolimi i mureve, izolimi i çatisë, ndërrimi i dyerve dhe dritareve, vendosja e kaldajave efikase, zëvendësimi i ndriçimit joefikas në ato efikase) me një sipërfaqe totale ngrohëse prej 10518 m2, si. si dhe kursimet e pritshme të energjisë prej 1819 MWh/a ose mesatarisht rreth 72% kursime vjetore të energjisë.

Vlera e investimit për këto objekte është 1.4 milionë euro, ndërsa investimet pritet të përfundojnë brenda vitit 2023. Falenderojmë komunën e Mitrovicës së Jugut për bashkëpunimin si dhe donatorët tanë për mbështetjen dhe financimin e projektit

Drenasi është komuna e radhës që do të përfitojë nga pakoja e re e investimeve në masat e efiçiencës së energjisë. Në takim me kryetarin e komunës së Drenasit z.Ramiz Lladrovci janë nënshkruar pesë (5) marrëveshje për shërbime energjetike për pesë (5) objekte: Shkolla “Migjeni”, Shkolla “Shote Galica”, Shkolla “24 Korriku”, “Shaban Polluzha”. Shkolla si dhe Qendra e Shëndetit Familjar në fshatin Nekoc.

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë do të investojë më shumë se 645 mijë euro në renovimin e këtyre objekteve me masa efikase: termoizolimi i mbështjellësit të objektit (izolimi i mureve, izolimi efikas i dritareve dhe çatisë), zëvendësimi i bojlerit ekzistues me atë efikas. pastrimin e rrjetit të tubacioneve, vendosjen e valvulave termostatike dinamike që sigurojnë temperatura të brendshme sipas normave të kërkuara, si dhe punimet elektrike që përfshijnë ndryshimin e trupave të ndriçimit joefikas në efiçent (LED).

Ky investim mbështetet dhe financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Banka Botërore dhe Qeveria e Republikës së Kosovës.

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes për Shërbimet e Energjisë me komunat përfituese nga pakoja e re investive, Drejtori Menaxhues i Fondit për Efiçiencë të Energjisë së Kosovës z. Ahmet Ismaili dhe Kryetari i Komunës së Rahovecit z. Smajl Latifi kanë nënshkruar katër (4) Marrëveshje për shërbime energjetike për katër. (4) objektet shkollore të komunës së Rahovecit.

Investimet në masat e nevojshme të efikasitetit në objektet e sipërpërmendura kapin vlerën e 969 mijë eurove, ndërsa pritet të përfundojnë brenda vitit 2023.

Shkollat përfituese në këtë projekt, i cili mbështetet nga Zyra e BE-së në Kosovë, Banka Botërore dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, janë:

1. Shkolla “Rilindja”,2. “Gëzim Hamza – Piktori” Shkolla, 3. “Dëshmorët e Zatriqit” Shkolla, 4. “Faik Konica” Shkolla.