Enis Spahiu, Kryetar

Nora Arifi, Anëtare

Alban Nevzati, Anëtar

Afrim Prokshi, Anëtar

Driton Hetemi, Drejtor Menaxhues, Anëtar

Perfaqesuesi i Bankes Boterore, Anëtar pa të drejtë vote

Përfaqësues nga zyra e Bashkimit Evropian, anëtar pa të drejtë vote