FKEE e ka të mundur implementimin e projekteve, falë donatorëve siç është Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore. Bashkëpunimi i ngushtë me Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe institucionet e tjera, bën që misioni i FKEE-së të përmbushet me sukses.