Thirrjet publike 2023

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë shpall Thirrje Publike për zbatimin e projektit Emergjent “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR SHTËPITË INDIVIDUALE TË BANIMIT”. 

https://youtu.be/7K5M6Xr2DIQ

Thirrjet publike 2021

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (KEEF) fton të gjitha komunat e interesuara për përmirësimin e efikasitetit energjetik në ndërtesat e tyre publike dhe sistemet e ndriçimit të rrugëve, të aplikojnë për pjesëmarrje në Projektin Komunal për Efiçiencë të Energjisë (MEEP) të mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës.

 

Thirrjet publike 2020

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (KEEF) fton të gjitha komunat e interesuara për përmirësimin e efikasitetit energjetik në ndërtesat e tyre publike dhe sistemet e ndriçimit të rrugëve, të aplikojnë për pjesëmarrje në Projektin Komunal për Efiçiencë të Energjisë (MEEP) të mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës.