Komunat e Kosovës tani mund të aplikojnë për grante për efikasitet energjetik në banesat sociale.

Kemi kënaqësinë të njoftojmë para kryetarëve të komunave, në prani të kryeministrit z. Kurti, ministrave znj. Rizvanolli, z. Murati, z. Krasniqi dhe përfaqësuesit të zyrës së BE-së në Kosovë z. Bianchiardi, se MD KEEF z. Ismaili ka prezantuar masat e EE për zbatimin e Projektit Emergjent. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e kursimit të energjisë dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve në ndërtesat shumëbanesore sociale në pronësi të komunave në Kosovë.

Ky projekt është pjesë e Paketës Emergjente për Energjinë, e financuar nga BE-ja në kuadër të programit IPA, të aranzhuar nga GRK, e cila ka miratuar edhe Planin e Veprimit, plan i cili sipas masës 3 i delegon përgjegjësinë për zbatimin e tij KEEF.

Masat për ndërtesat shumëbanesore (banime sociale) do të zbatohen në bashkëpunim me Komunat e Republikës së Kosovës, përmes modelit të bashkëfinancimit, me të cilin KEEF do të kontribuojë me 90% të investimit (fondet e pakthyeshme), ndërsa Bashkitë do të kontribuojnë me vetëm 10% të vlerës së investimit. Kjo është hera e parë që një institucion vendor zbaton masa të tilla në sektorin rezidencial në Kosovë.

Me këtë rast në takimin e organizuar për këtë qëllim është hapur zyrtarisht Thirrja Publike për Aplikime nga Komunat e Republikës së Kosovës.

Falënderojmë BE-në dhe GRK-në për realizimin e këtij projekti, ndërsa mirëpresim bashkëpunimin e komunave në realizimin e projektit për arritjen e objektivave të përbashkëta në nivel vendi.

Ftohen të gjitha bashkitë e interesuara të dorëzojnë aplikimet e tyre, sipas Thirrjes Publike të paraqitur në linkun e mëposhtëm, e cila do të jetë e hapur deri më 17 prill 2023.