Pas nënshkrimit të Marrëveshjes për Shërbimet e Energjisë me komunat përfituese nga pakoja e re investive, Drejtori Menaxhues i Fondit për Efiçiencë të Energjisë së Kosovës z. Ahmet Ismaili dhe Kryetari i Komunës së Rahovecit z. Smajl Latifi kanë nënshkruar katër (4) Marrëveshje për shërbime energjetike për katër. (4) objektet shkollore të komunës së Rahovecit.

Investimet në masat e nevojshme të efikasitetit në objektet e sipërpërmendura kapin vlerën e 969 mijë eurove, ndërsa pritet të përfundojnë brenda vitit 2023.

Shkollat përfituese në këtë projekt, i cili mbështetet nga Zyra e BE-së në Kosovë, Banka Botërore dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, janë:

1. Shkolla “Rilindja”,2. “Gëzim Hamza – Piktori” Shkolla, 3. “Dëshmorët e Zatriqit” Shkolla, 4. “Faik Konica” Shkolla.