Javni Pozivi 2023

Kosovski Fond za Energetsku Efikasnost objavljuje Javni poziv za implementaciju Emergentnog projekta „IMPLEMENTACIJA MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE” 

Javni pozivi 2021

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KEEF) poziva sve opštine zainteresovane za poboljšanje energetske efikasnosti u svojim javnim zgradama i sistemima ulične rasvete da se prijave za učešće u Opštinskom projektu energetske efikasnosti (MEEP) koji podržavaju Svetska banka, Evropska unija i Vlada Kosovo.

 

Javni pozivi 2020

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KEEF) poziva sve opštine zainteresovane za poboljšanje energetske efikasnosti u svojim javnim zgradama i sistemima ulične rasvete da se prijave za učešće u Opštinskom projektu energetske efikasnosti (MEEP) koji podržavaju Svetska banka, Evropska unija i Vlada Kosovo.