Njomza Maraj

Projektet e Sektorit Publik

  • njomza.maraj@fkee-rks.net
Njomza Maraj është këshilltare e lartë teknike nga janari, 2022 dhe është përgjegjëse për projektet e sektorit publik. Është Inxhiniere e Elektro-Teknikës dhe ka një esperiencë të gjerë në projektim, zbatim të kontratave, dizajnim dhe implementim të masave të efiçiencës së energjisë. Maraj ka një sërë trajnimesh profesionale në fushën e efiçiencës së energjisë.