Njomza Maraj

Drejtoria e Operacioneve

  • njomza.maraj@fkee-rks.net
Njomza Maraj është inxhiniere e Elektroteknikës dhe FKEE-së i është bashkuar që nga janari I 2022-tës, fillimisht si këshilltare e lartë. Nga korriku i vitit 2023, Maraj ushtron detyrën e Drejtores së Departamentit të Operacioneve. Maraj ka përvojë të gjatë në inxhinieri në institucionet relevante në Republikën e Kosovës dhe krahas studimeve ka edhe trajnime të shumta.