Drita Shabani

Projektet e Sektorit Rezidencial

  • drita.shabani@fkee-rks.net
Drita Shabani është emëruar Koordinatore e Njësisë Implementuese në Projektet e Sektorit Rezidencial në nëntor, 2023. Është Inxhiniere e Diplomuar e Arkitekturës dhe ka një eksperiencë mbi 20 vjeçare në arkitekturë, politikat e banimit, ndërtimit, planifikimit urban dhe për efiçiencë të energjisë në ndërtesat e banimit. Krahas titulli Master Shkencash për studime profesionale me orientim- shërbimi civil, është edhe Auditore e Energjisë.