Ardita Haxhiaj

Drejtoria e Financave

  • ardita.haxhiaj@fkee-rks.net
Ardita Haxhiaj është emëruar Drejtore e Departamentit të Financave në janar, 2024. Ka një përvojë të pasur dhe gjithëpërfshirëse në sektorin publik. Ka rreth 13 vite përvojë profesionale, në pozita të rëndësishme në institucionet kyçe publike, si Thesari i Kosovës dhe Zyra Kombëtare e Auditimit. Haxhiaj është kontabiliste e certifikuar, auditore e brendshme e sektorit publik dhe trajnere për menaxhim financiar dhe kontroll. Mban titullin Master për financa dhe kontabilitet, dhe ka ndjekur një sërë trajnimesh profesionale.