Anila Statovci

Kontrolli i Brendshëm

  • anila.statovci@fkee-rks.net
Anila Statovci është zyrtare e Kontrollit të Brendshëm në FKEE nga shkurti, 2023. Për 15 vjet ka qenë auditore e brendshme në misionin e OSBE-së në Kosovë, për të vazhduar më pas edhe me pozita të tjera të rëndësishme si Zëvendësministre e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Drejtoreshë e Administratës dhe Financave në Millennium Foundation Kosovo. Statovci mban titullin Master në Administrim Biznesi dhe është Auditore e Çertifikuar nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm në SHBA.