Anila Statovci

Kontrolli i Brendshëm

  • anila.statovci@fkee-rks.net
Anila Statovci i është bashkuar FKEE-së në shkurt të vitit 2023, në pozitën e Kontrollores së Brendshme. Statovci ka qenë për 15 vjet auditore e brendshme në midionin e OSBE-së në Kosovë, për të vazhduar më pas edhe me pozita të tjera të rëndësishme si Zëvendësministre e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Drejtoreshë e Administratës dhe Financave në Millennium Foundation Kosovo. Statovci mban titullin Master në Administrim Biznesi dhe është Auditore e Certifikuar nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm në SHBA.