FKEE je uspeo da realizuje projekte zahvaljujući donatorima kao što su Evropska unija i Svetska banka. Bliska saradnja sa Vladom Republike Kosovo i drugim institucijama čini misiju FKEE uspešno ispunjenom.