Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE) sot ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Fondacionin Mijëvjecar të Kosovës (MFK). Qëllimi i këtij memorandumi është të vendosë parimet e bashkëpunimit ndërmjet MFK-së dhe FKEE-së, me fokus primar në transferimin e njohurive dhe mjeteve që lidhen me zbatimin e rinovimit të EE-së në sektorin rezidencial në FKEE.

MFK dhe FKEE kanë shprehur gatishmërinë dhe interesin e tyre të ndërsjellë për të bashkëpunuar në sigurimin e qëndrueshmërisë së operacioneve të ardhshme të efiçiencës së energjisë (“EE”) në sektorin rezidencial përmes përfshirjes së FKEE-së si Subjekti Zbatues (“SZ”) kur rinovimet EE zbatohen në shkallë të gjerë.