Nën organizimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës është mbajtur trajnimi dyditor me Menaxherët dhe Zyrtarët Komunal për Energji të Komunave të Kosovës.

I pranishëm në hapje të punëtorisë ishte Drejtori Menaxhues i Fondit të Kosovës për Efiҫiencë të Energjisë Z. Ahmet Ismaili, i cili ju drejtua të pranishmëve se bashku me Drejtorin Ekzekutiv të Asocicacionin e Komunave të Kosovës – Z. Sazan Ibrahimi, me ç’rast u dakoduan për thellim të bashkëpunimit me komunat.

Në këtë punëtori e mbështetur nga GIZ, u diskutua edhe rreth planeve për të ardhmen në sektorin e efiҫiencës së energjisë, me fokus në sektorin rezidencial, si dhe u dhanë sugjerime nga kolegjiumi përkatës.

Komunat janë partnerë të rëndësishëm të FKEE, ku po zhvillohen një sërë projektesh të masave efiçience, përmbyllja e suksesshme e një pjesë të tyre do të bëhet në muajt në vijim.