Fillojetë Konjuhi

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

  • fillojeta.konjuhi@fkee-rks.net
Fillojetë Konjuhi ju bashkua FKEE-së në pozitën e Specialistes për Marrëdhënie me Publikun që nga korriku i 2023-tës. Konjuhi ka përvojë një dekadë në komunikim me publikun, fillimisht si gazetare dhe më pas zyrtare për komunikim në institucione publike dhe organizata ndërkombëtare. Krahas titullit Master në Diplomaci Publike, Konjuhi ka përfunduar një mori trajnimesh nga institucione ndërkombëtare.