Fillojetë Konjuhi

Marrëdhëniet me Publikun

  • fillojeta.konjuhi@fkee-rks.net
Fillojetë Konjuhi është Specialiste për Marrëdhënie me Publikun në FKEE, nga korriku, 2023. Është politologe dhe ka përvojë të pasur dhe gjithëpërfshirëse mbi një dekadë në komunikim me publikun, si gazetare në Klan Kosova zyrtare për komunikim me publikun në Ministrinë e Infrastrukturës dhe konsulente në Unicef në Kosovë. Krahas titullit Master në Administratë dhe Diplomaci Publike, Konjuhi ka përfunduar një mori trajnimesh profesionale nga institucione ndërkombëtare.