Driton Hetemi

Drejtor Menaxhues

  • driton.hetemi@fkee-rks.net
Driton Hetemi është emëruar Drejtor Menaxhues i FKEE në Tetor, 2023. Hetemi ka përvojë të dëshmuar në menaxhim dhe zbatim të projekteve, duke mbajtur pozita menaxhuese për mbi një dekadë. Për 16 vjet me radhë, ka ndërtuar ekspertizë në banka dhe financa, zhvillimin e produkteve, menaxhimin e projekteve, menaxhimin e risqeve, zhvillimin e biznesit dhe relacioneve me publikun. Krahas titullit MBA në Menaxhment të Përgjithshëm, Hetemi ka përfunduar trajnime në institucione kredibile në Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Gjermani, me fokus në menaxhim të burimeve njerëzore, menaxhim të mjedisit dhe financa.