Pokretanje kampanje „Prijatelji energije“ od strane INDEP-a i GIZ-a

Institut za razvojnu politiku (INDEP) u partnerstvu sa GIZ-om pokrenuo je kampanju "Prijatelji energije" u čast Međunarodnog dana energetske efikasnosti. Ova kampanja je organizovana u okviru projekta „Promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na Kosovu“ koji ima za cilj da podrži Kosovo u bržoj primeni mera energetske efikasnosti i postizanju ciljeva iz Akcionog plana za efikasnost. energije.

Izvršni direktor INDEP-a, Burim Ejupi, rekao je da će kampanja za promociju efikasnosti i energetskih uticaja vraćati investicije. Direktor Hitnog i Energetskog fonda Admir Shala rekao je da kampanja ima za cilj da pomogne opštinama i preduzećima koja žele da ulažu. "Prvi put u našem regionu ovaj fond ima za cilj da pomogne opštinama i nadamo se da će se ova investicija višestruko vratiti", rekao je Shala.