Javni Pozivi

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KEEF) poziva sve opštine koje su zainteresovane za poboljšanje energetske efikasnosti u njihovim javnim zgradama i sistemima ulične rasvete da se prijave za učestvovanje u Projektu opštinske energetske efikasnosti (POEE) koji podržavaju Svetska banka, Evropska unija i vlada Kosova.