Njoftim

Bordi i Drejtoreve te Fondit te Kosoves per Eficience te Energjise ne mbledhjen e mbajtur me date 10.04.2020 pas perpilimit te listes se ngushte nga Komisioni per perzgjedhjen e propozimeve me te mira per Logo duke u bazuar ne Konkursin e dates 07.02.2020 ka vendosur sikurse ne vijim:

Vendi i Pare: Propozimi nga Commo Design

Vendi i Dyte: Propozimi nga Lis Thaqi

Vendi i Trete: Propozimi nga Shpat Komoni