Popularno pitanje

FKEE je neprofitno pravno lice osnovano od strane Republike Kosovo da promoviše energetsku efikasnost kroz različite programe i inicijative.

Ne, FKEE funkcioniše van kosovskih vladinih struktura i državne službe i ima punu operativnu i administrativnu autonomiju.

Da, organizacije i pojedinci mogu da podnesu predloge FKEE-u i trebalo bi da upućuju sva pitanja o procesu predloga na navedenu adresu e-pošte.

Ne, pitanja se moraju poslati e-poštom i na njih će se odgovoriti pismeno u dokumentu koji sadrži sva anonimna pitanja i KEEF odgovore, koji će biti poslat svim predlagačima.

Ne, FKEE se ne smatra budžetskom organizacijom u smislu Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima i Zakona o budžetu Republike Kosovo.

Opšta pitanja

Da biste se prijavili za FKEE finansiranje, morate podneti predlog kao odgovor na jednu od naših mogućnosti finansiranja. Ove mogućnosti se obično objavljuju putem naše veb stranice, kanala društvenih medija i lista e-pošte. Obavezno pažljivo pročitajte uputstva i pratite uputstva za podnošenje predloga.

FKEE finansira širok spektar projekata energetske efikasnosti, uključujući renoviranje zgrada, instaliranje sistema obnovljivih izvora energije, energetski efikasno osvetljenje i uređaje, i razvoj politika i programa energetske efikasnosti.

FKEE ocenjuje predloge projekata na osnovu brojnih kriterijuma, uključujući njihovu potencijalnu uštedu energije, njihovu kompatibilnost sa misijom i ciljevima FKEE-a, iskustvo i kvalifikacije projektnog tima, kao i predloženi budžet i vremenski okvir.

Da, FKEE pruža tehničku pomoć kako bi pomogao predlagačima projekata i korisnicima da razviju i implementiraju projekte energetske efikasnosti. Ovo može uključivati pomoć u planiranju projekta, energetske revizije, tehničku analizu i obuku.

Mogućnosti finansiranja FKEE-a su generalno otvorene i za organizacije i za pojedince. Međutim, projekti moraju imati jasnu javnu korist i biti u skladu sa misijom i ciljevima FKEE-a. Pojedinci će možda morati da se udruže sa organizacijom da bi se kvalifikovali za finansiranje.