FKEE će sprovesti sprovođenje mera efikasnosti u zgradama socijalnog stanovanja, uz 90% finansiranja ovog projekta. Ima 19 opština sa 29 objekata i oko 700 porodica koje će imati koristi od ovog velikog projekta. Budžet od 10 miliona evra za realizaciju ovog projekta dala je Evropska unija preko Vlade Republike Kosovo.