Thirrjet publike 2023

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë shpall Thirrje Publike për zbatimin e projektit Emergjent “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR SHTËPITË INDIVIDUALE TË BANIMIT". 

08.08.2023 

07/04/2023

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE) fton të gjitha komunat e interesuara për përmirësimin e kursimit të energisë dhe rritjen e mirëqenies në ndërtesat shumë-banesore sociale në pronësi të komunës, që të aplikojnë për të marrë pjesë në Projektin Emergjent të mbështetur nga BE në kuadër të projektit IPA, të aranzhuar nga Qeveria e Rep. së Kosovës. 

Thirrjet publike 2021

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (KEEF) fton të gjitha komunat e interesuara për përmirësimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesat e tyre publike dhe në sistemet e ndriçimit të rrugëve që të aplikojnë për të marrë pjesë në Projektin Komunal për Efiçiencë të Energjisë (PKEE) të mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës.  

Thirrjet publike 2020

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (KEEF) fton të gjitha komunat e interesuara për përmirësimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesat e tyre publike dhe në sistemet e ndriçimit të rrugëve që të aplikojnë për të marrë pjesë në Projektin Komunal për Efiçiencë të Energjisë (PKEE) të mbështetur nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës.