Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me Fondacionin Mijëvjecar të Kosovës

Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me Fondacionin Mijëvjecar të Kosovës

2022-05-24
Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE) sot ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Fondacionin Mijëvjecar të Kosovës (MFK). Qëllimi i këtij memorandumi është të vendosë parimet e bashkëpunimit ndërmjet MFK-së dhe FKEE-së, me fokus primar në transferimin e njohurive dhe mjeteve që lidhen me zbatimin e rinovimit të EE-së në sektorin rezidencial në FKEE. MFK dhe FKEE kanë shprehur gatishmërinë dhe interesin e tyre të ndërsjellë për të bashkëpunuar në sigurimin e qëndrueshmërisë së operacioneve të ardhshme të efiçiencës së energjisë (“EE”) në sektorin rezidencial përmes përfshirjes së FKEE-së si Subjekti Zbatues (“SZ”) kur rinovimet EE zbatohen në shkallë të gjerë.
Read more
Fillojnë punimet në objektet përfituese të Projektit Komunal për Efiçiencë të Energjisë

Fillojnë punimet në objektet përfituese të Projektit Komunal për Efiçiencë të Energjisë

2022-03-25
Kanë nisur punimet në objektet e para të përzgjedhura të PKEE për zbatimin e masave të efiçiencës së energjisë. Përfitues të këtij projekti janë objektet në pronësi të komunave të cilat kanë aplikuar në thirrjet publike të FKEE-së për përmirësimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesat e tyre publike dhe në sistemet e ndriçimit të rrugëve. Kapitali prej 15 milion eur do të përdoret për financimin e këtyre masave në insfrastrukturën publike komunale, përkatësisht në shkolla, qendra të kujdesit shëndetësor dhe të gjitha ndërtesat që administrohen nga Komunat e Kosovës. Projekti mbështetet nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Republikës së Kosovës.
Read more
Nënshkruhen 71 Marrëveshje për Shërbime të Energjisë

Nënshkruhen 71 Marrëveshje për Shërbime të Energjisë

2022-03-07
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë tashmë ka nënshkruar gjithsej 73 Marrëveshje për Shërbime të Energjisë me 22 Komuna të Republikës së Kosovës. Përmes këtyre marrëveshjeve, në aplikimin e masave të eficiencës do të përfitojnë: objekte komunale, shkolla fillore dhe të mesme, qendra të mjekësisë familjare, objekte të zjarrëfikësve, qendra kulturore, institucione parashkollore, salla të sportit dhe ndriçime publike.  Shuma totale e këtyre investimeve është mbi 10mil eur, ndërsa së shpejti do të fillojnë edhe punimet nëpër objektet përfituese të projektit.      
Read more
Punëtori me menaxherë të energjisë së komunave

Punëtori me menaxherë të energjisë së komunave

2021-12-21
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë ka zhvilluar një punëtori me menaxherë dhe përfaqësues të komunave partnere të projektit për aplikimin e masave për efiçiencë të energjisë. Gjatë kësaj punëtorie janë dhënë propozimet finale dhe janë bërë të gjitha diskutimet e nevojshme lidhur me Marrëveshjen për Shërbime të Energjisë. Në këtë takim përfaqësuesit e komunave u njoftuan për së afërmi për të gjitha të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga kjo marrëveshje.  
Read more
Rizvanolli autorizon transferimin e 1 milion eurove për mbështetje të Fondit Kosovar për Efiçiencë të Energjisë

Rizvanolli autorizon transferimin e 1 milion eurove për mbështetje të Fondit Kosovar për Efiçiencë të Energjisë

2021-11-26
Në takimin e mbajtur ndërmjet Ministres së Ekonomisë Znj. Artane Rizvanolli dhe Kryesuesit të Bordit të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE) Z. Lum Mita, u autorizua transferi i mjeteve në shumë prej 1 milion euro për përmirësim të masave të efiçiencës në shkolla fillore dhe të mesme, ndërtesa të mjekësisë familjare dhe objekte të tjera komunale. Projekti në total kap shumën 18 milion euro investime dhe bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore. Qeveria e Kosovës për këtë projekt ka ndarë dhe kontribuar me 3 milionë euro. Në takim u diskutua për zhvillimin e mëtutjeshëm mbi modalitetet e financimit në sektorin e efiçiencës së energjisë duke mbuluar sektorët rezidencial dhe sektorin privat. Palët u dakorduan që efiçienca e energjisë duhet të ketë rol të rëndësishëm në transformimin energjetik të Kosovës që do të parashihet në Strategji të Energjisë, 
Read more