Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Milenijumskom fondacijom Kosova (MFK)

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Milenijumskom fondacijom Kosova (MFK). Svrha ovog memoranduma je uspostavljanje principa saradnje između MFK-a i KFEE-a, sa primarnim fokusom na transfer znanja i sredstava vezano za sprovođenje EE obnove u stambenom sektoru u KFEE.

MFK i FKEE su izrazili svoju spremnost i zajednički interes da sarađuju u obezbeđivanju održivosti budućih operacija energetske efikasnosti („EE“) u stambenom sektoru uključivanjem KFEE-a kao subjekat za sprovođenje („SZ“) kada se EE renoviranje sprovodi u velikim razmerama.