Aida Osmani

Drejtoria e Financave

  • aida.osmani@fkee-rks.net
Aida Osmani është Drejtore e Financave në FKEE që nga themelimi i institucionit. Osmani është e specializuar në fushën e financave, kontabiliteti dhe auditimit, duke qenë e përfshirë në projekte implementuese në Kosovë, nga donatorë të ndryshëm ndërkombëtar. Mban titullin Master në Kontabilitet dhe Auditim ndërsa është edhe Audiore e Jashtme e Licencuar.