Usvaja se Nacrt predloga „Mere energetske efikasnosti u stambenom i privatnom sektoru“.

Održan je 5. sastanak Komisije za strateško planiranje kojom je predsedavao premijer Republike Kosovo. Na sastanku je usvojen predlog Ministarstva ekonomije za prijavu u okviru 26. runde tehničke pomoći Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), za mere energetske efikasnosti u stambenom i privatnom sektoru.

Očekuje se da će ovaj predlog projekta koordinirati Kancelarija premijera do podnošenja aplikacije za tehničku pomoć iz investicionih grantova WBIF-a, a njime će dalje upravljati Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE).