Upravni Odbor

1. Lum Mita, Predsedavajući

2. Arton Berisha, Član

3. Ruzhdi Sefa, Član

4. Afrim Prokshi, Član

5. Predstavnik Svetske banke, Član bez prava glasa

6. Predstavnik Kancelarije Evropske Unije, Član bez prava glasa
 

Osoblje

ADMIR SHALA

Managing Director

ARDIANA BAKIJA

Head of General Services 

NAIM BUJUPI

Head of Sector for Operations 

AIDA OSMANI

Head of Sector for Finance