Radionica sa opštinskim energetskim menadžerima

 

 Kosovski fond za energetsku efikasnost je održao radionicu sa menadžerima i predstavnicima opština partnera na projektu o primeni mera energetske efikasnosti. Na radionici su dati konačni predlozi i obavljene su sve potrebne diskusije u vezi sa Sporazumom o energetskim uslugama. Predstavnici opština su na ovom sastanku upoznati sa svim pravima i obavezama koje proizilaze iz ovog sporazuma.