Počinju radovi na objektima korisnika Opštinskog projekta za energetsku efikasnost

Počeli su radovi na prvim izabranim objektima PKEE za sprovođenje mera energetske efikasnosti. Korisnici ovog projekta su objekti u vlasništvu opština koji su se prijavili na javne pozive KFEE za unapređenje energetske efikasnosti u svojim javnim zgradama i sistemima ulične rasvete. Kapital od 15 miliona evra biće iskorišćen za finansiranje ovih mera u opštinskoj javnoj infrastrukturi, odnosno u školama, zdravstvenim centrima i svim zgradama kojima upravljaju opštine Kosova. Projekat podržavaju Svetska banka, Evropska unija i Vlada Republike Kosovo.