Otvara se put za početak ulaganja po opštinama u projekat energetske efikasnosti

Priština, 03.07.2020 - Danas je u Ministarstvu ekonomije i životne sredine (MEŽS) potpisan sporazum između Kosovske agencije za energetsku efikasnost i Kosovskog fonda za energetsku efikasnost. Na ceremoniji potpisivanja je prisustvovao i ministar ekonomije i zaštite životne sredine Blerim Kuçi.

Energetsku efikasnost Vlada Kosova smatra bitnom komponentom strateškog i ekonomskog planiranja kao i za razvoj Kosova, pa je odlučno da doprinese postizanju ciljeva EE, stvarajući podsticaje za građane da štede energiju, ali i za otvorena tržišta i primena novih preduzeća za EE tehnologije. 

Kao potpisnica Ugovora o energetskoj zajednici i kao potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Kosovo je u obavezi da prenese i primjeni Ackuis Communautairei u vezi sa energetskom efikasnošću. Republika Kosovo i njene nadležne institucije u oblasti EE izrazile su spremnost da ispune obaveze koje proizilaze iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

Kosovski fond za energetsku efikasnost sada je operacionalizovan u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti, Kosovo je prva zemlja u regionu koja je uspostavila finansijski mehanizam za mere energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje energije.

Ratifikacijom sporazuma od 15. januara 2015. godine između Republike Kosovo (primalac) i Međunarodnog udruženja za razvoj u iznosu od 31 milion dolara, uspešnom primenom Kosovskog projekta energetske efikasnosti i obnovljivih resursa (PEEOR), Ministarstvo ekonomije i životna sredina preko Kosovske agencije za energetsku efikasnost izrazila je spremnost da poslednji paket za opštine da ga sprovedu kroz Kosovski fond za energetsku efikasnost kroz ovaj sporazum, čija je vrednost 5 miliona evra.

Da bi se proširio obim programa na održivijoj osnovi uspostavljanjem Kosovskog fonda za energetsku efikasnost, rekonstrukcija PEEOR-a imaće dodatna sredstva koja će usmeriti 10,37 miliona američkih dolara u bespovratna sredstva Instrumenta EU. pretpristupnog pristupa (IPA II od 9,6 miliona evra u oblasti energetske efikasnosti.

Sve opštine na Kosovu će imati koristi od ovog fonda, u obrazovanju, zdravstvu, administraciji i drugim sektorima, a najvažnije je da će on stvoriti trajnu institucionalnu strukturu kao finansijski mehanizam koji može nastaviti sa obnavljanjem javnih zgrada. i eventualno proširiti na rezidencijalni sektor, npr. stambene blokove i individualne kuće, a proširiće se na sektor privatnog poslovanja.