Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Milenijumskom fondacijom Kosova (MFK)

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Milenijumskom fondacijom Kosova (MFK)

24.5.22.
Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Milenijumskom fondacijom Kosova (MFK). Svrha ovog memoranduma je uspostavljanje principa saradnje između MFK-a i KFEE-a, sa primarnim fokusom na transfer znanja i sredstava vezano za sprovođenje EE obnove u stambenom sektoru u KFEE. MFK i FKEE su izrazili svoju spremnost i zajednički interes da sarađuju u obezbeđivanju održivosti budućih operacija energetske efikasnosti („EE“) u stambenom sektoru uključivanjem KFEE-a kao subjekat za sprovođenje („SZ“) kada se EE renoviranje sprovodi u velikim razmerama.  
Read more
Počinju radovi na objektima korisnika Opštinskog projekta za energetsku efikasnost

Počinju radovi na objektima korisnika Opštinskog projekta za energetsku efikasnost

25.3.22.
Počeli su radovi na prvim izabranim objektima PKEE za sprovođenje mera energetske efikasnosti. Korisnici ovog projekta su objekti u vlasništvu opština koji su se prijavili na javne pozive KFEE za unapređenje energetske efikasnosti u svojim javnim zgradama i sistemima ulične rasvete. Kapital od 15 miliona evra biće iskorišćen za finansiranje ovih mera u opštinskoj javnoj infrastrukturi, odnosno u školama, zdravstvenim centrima i svim zgradama kojima upravljaju opštine Kosova. Projekat podržavaju Svetska banka, Evropska unija i Vlada Republike Kosovo.
Read more
KFEE potpisuje 71 Sporazum o energetskim uslugama

KFEE potpisuje 71 Sporazum o energetskim uslugama

7.3.22.
Kosovski fond za energetsku efikasnost je potpisao ukupno 73 sporazum o energetskim uslugama sa 22 opštine Republike Kosovo. Kroz ove sporazume, korist od primene mera efikasnosti imaće: opštinski objekti, osnovne i srednje škole, centri porodične medicine, vatrogasni objekti, kulturni centri, predškolske ustanove, sportske sale i javne rasvete. Ukupan iznos ovih investicija je preko 10 miliona eura, dok će radovi na objektima korisnika projekta uskoro početi.  
Read more
Radionica sa opštinskim energetskim menadžerima

Radionica sa opštinskim energetskim menadžerima

21.12.21.
 Kosovski fond za energetsku efikasnost je održao radionicu sa menadžerima i predstavnicima opština partnera na projektu o primeni mera energetske efikasnosti. Na radionici su dati konačni predlozi i obavljene su sve potrebne diskusije u vezi sa Sporazumom o energetskim uslugama. Predstavnici opština su na ovom sastanku upoznati sa svim pravima i obavezama koje proizilaze iz ovog sporazuma. 
Read more
Rizvanolli ovlašćuje transfer od 1 milion evra za podršku Kosovskom fondu za energetsku efikasnosti

Rizvanolli ovlašćuje transfer od 1 milion evra za podršku Kosovskom fondu za energetsku efikasnosti

26.11.21.
Na održanom sastanku između ministarke ekonomije gospođe Artane Rizvanolli i predsednika Odbora Kosovskog fonda za energetsku efikasnost (KFEE) gospodina Luma Mite, ovlašćen je transfer sredstava u iznosu od 1 milion evra za unapređenje mera efikasnosti u osnovnim i srednjim školama, zgradama porodične medicine i ostalim opštinskim objektima. Projekat iznosi 18 miliona evra investicija i sufinansiraju ga Evropska unija i Svetska banka. Vlada Kosova je izdvojila i doprinela 3 miliona evra za ovaj projekat. Na sastanku se razgovaralo o daljem razvoju modaliteta finansiranja u sektoru energetske efikasnosti koji pokriva stambeni i privatni sektor. Strane su se složile da energetska efikasnost treba da igra važnu ulogu u energetskoj transformaciji Kosova koja će biti predviđena u Energetskoj strategiji.  
Read more