Kosovo pokrenulo Fond za energetsku efikasnost

Kosovo postaje prva zemlja zapadnog Balkana koja je pokrenula Fond za energetsku efikasnost. Fond za energetsku efikasnost pokrenulo je Ministarstvo za ekonomski razvoj uz podršku Svetske banke i Evropske unije. Ovaj fond je nastao kao rezultat usvajanja Zakona o energetskoj efikasnosti u novembru 2018. Za ovaj fond Vlada Kosova je izdvojila milion evra, dok su Svetska banka i EU obećale 10 miliona evra.

Nataliia Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu na današnjoj konferenciji, rekla je da se Kosovo i dalje suočava sa izazovima kao što je održivo snabdevanje energijom i da je energetska efikasnost jedina održiva alternativa, koja povećava sigurnost i održivost snabdevanja energijom, stvara radna mesta i poboljšava Životna sredina. „Ključno je da reforme u energetskom sektoru na Kosovu budu u skladu sa Ugovorom o Energetskoj zajednici i SSP-om, u cilju postepene integracije sa evropskim energetskim tržištima. Energetska efikasnost je uvek bila i ostaće u fokusu finansiranja iz EU na Kosovu.

Preko 19 miliona evra za sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim zgradama od strane EU u prošlosti. Očekujemo da će Fond u naredna dva meseca biti u potpunosti zaposlen sa stručnim timom kako bi mogao da započne s sprovođenjem projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama. Veoma je važno da škole, vrtići, domovi zdravlja imaju koristi od Fonda širom Kosova ", rekla je Apostolova. Marco Mantovanelli, menadžer Svetske banke za Kosovo, između ostalog, rekao je da je Kosovo vodeće u pogledu energetske efikasnosti na Balkanu.

Takođe je dodao da su trenutna ulaganja EU i Svetske banke koja se odnose na energetsku efikasnost javnih zgrada i u budućnosti bi trebalo da se povećaju čak i na nivou privatnog sektora. Foto: Kancelarija Evropske unije na Kosovu