Bordi i Drejtorëve

Lum Mita, Kryesues 

Arton Berisha, Anëtar

Ruzhdi Sefa, Anëtar

Afrim Prokshi, Anëtar

Perfaqesuesi i Bankes Boterore, Anëtar pa të drejtë vote

Perfaqesuesi i Zyres se Bashkimit Evropian,  Anëtar pa të drejtë vote

Stafi

ADMIR SHALA

Drejtor Menaxhues

ARDIANA BAKIJA

Udheheqese e Sherbimeve te Pergjithshme

NAIM BUJUPI

Udheheqes i Sektorit per Operacione

AIDA OSMANI

Udheheqese e Sektorit per Financa