Bordi i Drejtorëve

Enis Spahiu, Kryesues 

Alban Nevzati, Anëtar

Nora Arifi, Anëtare

Afrim Prokshi, Anëtar

Ahmet Ismaili, Drejtor Menaxhues, Anëtar

Perfaqesuesi i Bankes Boterore, Anëtar pa të drejtë vote

Perfaqesuesi i Zyres se Bashkimit Evropian,  Anëtar pa të drejtë vote

Stafi

AHMET ISMAILI

Drejtor Menaxhues 

ahmet.ismaili@fkee-rks.net

NAIM BUJUPI

Udhëheqës i Sektorit për Operacione

naim.bujupi@fkee-rks.net

ARDIANA BAKIJA

Udhëheqëse e Shërbimeve të Përgjithshme

ardiana.bakija@fkee-rks.net

AIDA OSMANI

Udhëheqëse e Sektorit për Financa

aida.osmani@fkee-rks.net