Bordi i Drejtorëve

Enis Spahiu, Kryesues 

Alban Nevzati, Anëtar

Nora Arifi, Anëtare

Afrim Prokshi, Anëtar

Perfaqesuesi i Bankes Boterore, Anëtar pa të drejtë vote

Perfaqesuesi i Zyres se Bashkimit Evropian,  Anëtar pa të drejtë vote

Stafi

Njomza Maraj

U.D. Udhëheqëse e Sektorit për Operacione

njomza.maraj@fkee-rks.net 

ARDIANA BAKIJA

Udhëheqëse e Shërbimeve të Përgjithshme

ardiana.bakija@fkee-rks.net

AIDA OSMANI

Udhëheqëse e Sektorit për Financa

aida.osmani@fkee-rks.net