Finalizohen punimet në ShFMU "Eqrem Çabej" në Mitrovicë

Në kuadër të projekteve për zbatimin e masave të efiҫiencës së energjisë në Komunat e Republikës së Kosovës, prezantojmë projektin ku kanë përfunduar punimet ShFMU "Eqrem Çabej" në Mitrovicë.

Përmes investimit nga Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, është realizuar mbështjellja termike e ndërtesës (izolimi termik i mureve, instalimi i dritareve efiçiente si dhe izolimi termik i kulmit), sistemi i ngrohjes qëndrore si dhe ndërrimi i trupave ndriçues ekzistues me trupa ndriçues efiçientë.

Vlera e përgjithshme e investimit në këtë shkollë kalon 180 mijë euro.

Ky investim është bërë me përkrahje të Zyrës së Bashkimit Evropian, Bankës Botërore dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Video më poshtë është realizuar nga Komuna e Mitrovicës.